The surrender of Reynard the fox


De over­gave van Reinaert de vos, Anninga­hof 2019
Photo: Steven van Weli

De over­gave van Reinaert de Vos
Purschuim, boom­schors, lijm, spijk­ers, hout, stoeptegels,
touw een opgezette vos en een witte plas­tic zak
2008
At the invi­ta­tion of “de ronde venen“
Orig­i­nal ver­sion destroyed by Ams­ter­dam police
photo: Jeroen  Wandemaker
The sur­ren­der Rey­nard the fox
instal­la­tion in the pub­lic space of the green hart of the Nether­lands, inspired on an epic satir­i­cal fable, 2008
photo: Jeroen  Wandemaker

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort