The surrender of Reynard the fox


De overgave van Reinaert de vos, Anningahof 2019
Photo: Steven van Weli

De overgave van Reinaert de Vos
Purschuim, boomschors, lijm, spijkers, hout, stoeptegels,
touw een opgezette vos en een witte plastic zak
2008
At the invitation of “de ronde venen”
Original version destroyed by Amsterdam police
photo: Jeroen  Wandemaker
The surrender Reynard the fox
installation in the public space of the green hart of the Netherlands, inspired on an epic satirical fable, 2008
photo: Jeroen  Wandemaker

Comments are closed.