The surrender of Reynard the fox

De over­gave van Reinaert de Vos
Purschuim, boom­schors, lijm, spijk­ers, hout, stoeptegels,
touw een opgezette vos en een witte plas­tic zak
2008
photo: Jeroen  Wandemaker
The sur­ren­der Rey­nard the fox
instal­la­tion in the pub­lic space of the green hart of the Nether­lands, inspired on an epic satir­i­cal fable, 2008
photo: Jeroen  Wandemaker

Comments are closed.