Powerplant

Op uitn­odig­ing van Sticht­ing Hildebrandmonument

Nu [2020] te zien: Loca­tion: de Dreef, 13 in Haarlem

Artistiek adviseurs / selec­tiecom­missie: Ann Demeester (Frans Hals Museum), Tanya Rumpff (Princesse­hof Leeuwar­den) en Tamara Ster­man (37PK Haarlem)

De beelden­ga­lerij langs de Dreef en het begin van de haar­lem­mer­hout is 17 mei 2019 geopend en bli­jft tot mei vol­gende jaar.

Negen Ned­er­landse kun­ste­naars hebben een sculp­tuur gemaakt met als thema ‘recy­cling of het cir­cu­laire denken’. Leer­lin­gen van het Coorn­hert Lyceum maak­ten een beeld dat tussen de beelden van pro­fes­sionele kun­ste­naars staat.

foto: Dick Duyvis

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort