Powerplant

Op uitn­odig­ing van Sticht­ing Hildebrandmonument

Loca­tion:
de Dreef, 13 in Haarlem

Artistiek adviseurs / selec­tiecom­missie: Ann Demeester (Frans Hals Museum), Tanya Rumpff (Princesse­hof Leeuwar­den) en Tamara Ster­man (37PK Haarlem)

De beelden­ga­lerij langs de Dreef en het begin van de haar­lem­mer­hout is 17 mei 2019 geopend en bli­jft tot mei vol­gende jaar.

Negen Ned­er­landse kun­ste­naars hebben een sculp­tuur gemaakt met als thema ‘recy­cling of het cir­cu­laire denken’. Leer­lin­gen van het Coorn­hert Lyceum maak­ten een beeld dat tussen de beelden van pro­fes­sionele kun­ste­naars staat.

Comments are closed.