Morfing


Under Heaven IV Foto: Joost van den Broek/de Volk­skrant ©’11

The Art­work was a gift to Nieuw West Ams­ter­dam, but
due to a lack of inter­est by the City gov­er­nance: Nieuw West Ams­ter­dam:
the Art­work was [05–2013] destroyed.

At the invi­ta­tion by DeW­ereld­Van­Wit­teDe­With [cura­tor Lucas Feireiss] //
10/11 sep­tem­ber 2011 in het museumpark

Spon­sor Veer­huis bv — The instal­la­tion has now moved to Ams­ter­dam. /
Nova­tio bv heeft kort­ing ver­strekt op de aan­schaf van aquaplast Beton­re­pair /
Lokatie in Bos en Lom­mer: harry kon­ings­berg­er­straat en Burg. Ven­ing Meineszlaan

Met dank aan Veer­huis, De Waard ten­ten en Novatio.
 
foto: Eric Fecken

Ned­er­land, Ams­ter­dam, 3-10-2011; Van­nacht  is het werk geplaatst: Een eiland waar flat­ge­bouwen over­gaan in bergen en waar beton­nen kan­toorkolossen versmelten met ruwe rotspar­ti­jen. Een groot­st­edelijk con­struct ‚… temid­den van dit beeld stroomt er een water­val Mid­den in de vijver tussen de Kun­sthal en museum Boi­j­mans Van Beunin­gen in Rotterdam,heeft Van Mun­ster een eiland laten verreizen.

Dit project gespon­sord door Veer­huis bv uit Volen­dam, het bedrijf dat eco-vriendelijke huizen van piep­schuim bouwt over de gehele wereld, geschikt voor ieder kli­maat en alle cul­turen en brandt er een licht:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mak­ing of:  

Hein Drost
In Volen­dam in een loods van Veer­huis aan het werk met het opbouwen en voor­berei­den voor ver­schep­ing naar Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test met coat­ing en verf:

 

 

 

Rosa Schol vs Leonard van Munster

 

-

 

The future of construction

A VEERHUIS Build­ing  is an ecofriendly, low-cost, ener­gysav­ing, low GHG-emission, healthy, safe, strong, better,low main­te­nance and high qual­ity build­ing (Veer­house) suit­able for all cli­mates and all cul­tures and suit­able on a global level.

Essen­tially the Veer­huis Sys­tem is a new inno­v­a­tive way of con­struct­ing homes and build­ings through the intro­duc­tion of an already exist­ing mate­r­ial (Expanded Poly­styrene SE 100)  as a full-fledged build­ing mate­r­ial for the out­side walls of the build­ing only, that can replace con­sid­er­ably the present use of bricks, stones, cement, steel, con­crete and wood. Due to the intrin­sic prop­er­ties of this inno­va­tion, homes can be con­structed faster, sim­pler, bet­terand cheaper. It fits in all exist­ing build­ing frames(wood,concrete,steel).

12DE EDITIE VAN WERELD VAN WITTE DE WITH

 

 

Locatie zie groene pijl

Grotere kaart weergeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort