Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Morfing
Morfing


Under Heaven IV Foto: Joost van den Broek/de Volk­skrant ©’11

The Art­work was a gift to Nieuw West Ams­ter­dam, but
due to a lack of inter­est by the City gov­er­nance: Nieuw West Ams­ter­dam:
the Art­work was [05–2013] destroyed.

At the invi­ta­tion by DeW­ereld­Van­Wit­teDe­With [cura­tor Lucas Feireiss] //
10/11 sep­tem­ber 2011 in het museumpark

Spon­sor Veer­huis bv — The instal­la­tion has now moved to Ams­ter­dam. /
Nova­tio bv heeft kort­ing ver­strekt op de aan­schaf van aquaplast Beton­re­pair /
Lokatie in Bos en Lom­mer: harry kon­ings­berg­er­straat en Burg. Ven­ing Meineszlaan

Met dank aan Veer­huis, De Waard ten­ten en Novatio.
 
foto: Eric Fecken

Ned­er­land, Ams­ter­dam, 3-10-2011; Van­nacht  is het werk geplaatst: Een eiland waar flat­ge­bouwen over­gaan in bergen en waar beton­nen kan­toorkolossen versmelten met ruwe rotspar­ti­jen. Een groot­st­edelijk con­struct ‚… temid­den van dit beeld stroomt er een water­val Mid­den in de vijver tussen de Kun­sthal en museum Boi­j­mans Van Beunin­gen in Rotterdam,heeft Van Mun­ster een eiland laten verreizen.

Dit project gespon­sord door Veer­huis bv uit Volen­dam, het bedrijf dat eco-vriendelijke huizen van piep­schuim bouwt over de gehele wereld, geschikt voor ieder kli­maat en alle cul­turen en brandt er een licht:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mak­ing of:  

Hein Drost
In Volen­dam in een loods van Veer­huis aan het werk met het opbouwen en voor­berei­den voor ver­schep­ing naar Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test met coat­ing en verf:

 

 

 

Rosa Schol vs Leonard van Munster

 

-

 

The future of construction

A VEERHUIS Build­ing  is an ecofriendly, low-cost, ener­gysav­ing, low GHG-emission, healthy, safe, strong, better,low main­te­nance and high qual­ity build­ing (Veer­house) suit­able for all cli­mates and all cul­tures and suit­able on a global level.

Essen­tially the Veer­huis Sys­tem is a new inno­v­a­tive way of con­struct­ing homes and build­ings through the intro­duc­tion of an already exist­ing mate­r­ial (Expanded Poly­styrene SE 100)  as a full-fledged build­ing mate­r­ial for the out­side walls of the build­ing only, that can replace con­sid­er­ably the present use of bricks, stones, cement, steel, con­crete and wood. Due to the intrin­sic prop­er­ties of this inno­va­tion, homes can be con­structed faster, sim­pler, bet­terand cheaper. It fits in all exist­ing build­ing frames(wood,concrete,steel).

12DE EDITIE VAN WERELD VAN WITTE DE WITH

 

 

Locatie zie groene pijl

Grotere kaart weergeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.