403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules. Leonard van Munster » Archive » Espace pour la sculpture – ART-Brussel
Espace pour la sculpture — ART-Brussel
JGF_8241web
 Leonard van Mun­ster – Ein Gold­ener Berg (2014) cour­tesy of the artist /

ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE

« The Invis­i­ble Hand »  Cura­tor Natalie Kovacs  // 13–04– 11-09-2016

De vzw Espace Européen pour la Sculp­ture stelt een ten­toon­stelling samen van de werken van de Ned­er­landse kun­ste­naars Joep van Lieshout en Leonard van Munster

De vzw Espace Européen pour la Sculp­ture organ­iseert een ten­toon­stelling in het Gewest­elijk Tournay-Solvaypark in Watermaal-Bosvoorde, toegewijd aan een kun­ste­naar afkom­stig van het land dat het roulerend voorzit­ter­schap waarneemt van de Raad van Europa.

Ter gele­gen­heid het Ned­er­lands Voorzit­ter­schap in dit eerste semes­ter 2016, heeft de Espace Européen pour la Sculp­ture gekozen om werken ten­toon te stellen van Joep van Lieshout, ter­wijl een emblema­tisch “cen­ter piece” van Leonard van Mun­ster te zien is in de vijver.

Joep van Lieshout (Raven­stein, 1963) kreeg snel bek­end­heid na zijn stud­ies met zijn pro­jecten, die bal­anceren op de grens tussen kunst en het func­tion­eel object, en uiteen­lopen van sculp­turen tot instal­laties, gebouwen tot meubels, utopieën tot dystopieën. In 1995 richtte hij zijn stu­dio Ate­lier Van Lieshout op die een twintig­tal kun­ste­naars en ontwer­pers verza­meld onder zijn lei­d­ing, en werkt sinds­dien onder die naam. Hij komt met 14 werken uit­gekozen door de cura­tor Natalie Kovacs rond het thema « The Invis­i­ble Hand », titel van één van de ten­toongestelde werken.

De kunst­werken van Leonard van Mun­ster (Zwolle, 1972) zijn “Site Spe­cific” waar­bij de omgev­ing een belan­grijk onderdeel uit­maakt in de belev­ing van het werk. De grote werken bevin­den zich vaak in de open­bare ruimte waar­door ze maar tijdelijk te zien zijn. Alles wat daarna rest is de herin­ner­ing en een foto. Onderliggende thema’s als ver­lan­gen, nos­tal­gie en sen­ti­ment lijken vaak bedekt met een roze glazu­urlaag. Zo ook bij het gep­re­sen­teerde werk “Ein Gold­ener Berg”

Inlichtin­gen

vzw Espace Européen pour la Sculp­ture: “Villa Blanche”
Ter­hulpses­teen­weg 201, 1170 Brus­sel Tel/fax: +32 2 660 99 80

EES-Invitation-Vernissage-NL-vdef

EES-Invitation-Vernissage-UK-vdef

EES-Invitation-Vernissage-FR-vdef

 

 

Comments are closed.

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.
saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort