Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Espace pour la sculpture – ART-Brussel
Espace pour la sculpture — ART-Brussel
JGF_8241web
 Leonard van Mun­ster – Ein Gold­ener Berg (2014) cour­tesy of the artist /

ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE

« The Invis­i­ble Hand »  Cura­tor Natalie Kovacs  // 13–04– 11-09-2016

De vzw Espace Européen pour la Sculp­ture stelt een ten­toon­stelling samen van de werken van de Ned­er­landse kun­ste­naars Joep van Lieshout en Leonard van Munster

De vzw Espace Européen pour la Sculp­ture organ­iseert een ten­toon­stelling in het Gewest­elijk Tournay-Solvaypark in Watermaal-Bosvoorde, toegewijd aan een kun­ste­naar afkom­stig van het land dat het roulerend voorzit­ter­schap waarneemt van de Raad van Europa.

Ter gele­gen­heid het Ned­er­lands Voorzit­ter­schap in dit eerste semes­ter 2016, heeft de Espace Européen pour la Sculp­ture gekozen om werken ten­toon te stellen van Joep van Lieshout, ter­wijl een emblema­tisch “cen­ter piece” van Leonard van Mun­ster te zien is in de vijver.

Joep van Lieshout (Raven­stein, 1963) kreeg snel bek­end­heid na zijn stud­ies met zijn pro­jecten, die bal­anceren op de grens tussen kunst en het func­tion­eel object, en uiteen­lopen van sculp­turen tot instal­laties, gebouwen tot meubels, utopieën tot dystopieën. In 1995 richtte hij zijn stu­dio Ate­lier Van Lieshout op die een twintig­tal kun­ste­naars en ontwer­pers verza­meld onder zijn lei­d­ing, en werkt sinds­dien onder die naam. Hij komt met 14 werken uit­gekozen door de cura­tor Natalie Kovacs rond het thema « The Invis­i­ble Hand », titel van één van de ten­toongestelde werken.

De kunst­werken van Leonard van Mun­ster (Zwolle, 1972) zijn “Site Spe­cific” waar­bij de omgev­ing een belan­grijk onderdeel uit­maakt in de belev­ing van het werk. De grote werken bevin­den zich vaak in de open­bare ruimte waar­door ze maar tijdelijk te zien zijn. Alles wat daarna rest is de herin­ner­ing en een foto. Onderliggende thema’s als ver­lan­gen, nos­tal­gie en sen­ti­ment lijken vaak bedekt met een roze glazu­urlaag. Zo ook bij het gep­re­sen­teerde werk “Ein Gold­ener Berg”

Inlichtin­gen

vzw Espace Européen pour la Sculp­ture: “Villa Blanche”
Ter­hulpses­teen­weg 201, 1170 Brus­sel Tel/fax: +32 2 660 99 80

EES-Invitation-Vernissage-NL-vdef

EES-Invitation-Vernissage-UK-vdef

EES-Invitation-Vernissage-FR-vdef

 

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.