île Flottante

Op uitn­odig­ing van stads­deel West  met medew­erk­ing van Spon­sor­ing door  en  

A wealthy col­lec­tor has built a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West. The villa on the island has large win­dows where cur­tains hang behind. Occa­sion­ally one can ilepeek inside from the shore and take a look at his art col­lec­tion.
Een ver­mo­gende col­lec­tioneur heeft een villa laten bouwen in de Eras­mus­park­gracht in Ams­ter­dam West. De villa op het eiland heeft grote raam­par­ti­jen waar gordi­j­nen achter hangen. Af en toe kan men vanaf de wal naar bin­nen gluren en een blik wer­pen op zijn kun­stverza­mel­ing.

web-IMG_5595-950x712

DSC05907Guest artist: Johanna de Haan   Gedurende 24 H Nieuw-West — zater­dag 13 mei 2017
Sax­o­fon­ist Frits Heimans zal tij­dens de open­ing vanaf het eiland zijn muziek laten klinken.


ivm gast­do­centschap ‘Mas­ters of Form’ aan de Acad­e­mie van Bouwkunst,
kre­gen stu­den­ten de sleu­tel van villa om een ingreep te doen op/aan/in ile Flot­tante.

DSC04493-webNature takes back, San­dor Walinga  [tot 16 oktober]

PA170455Anna Zan [van 20 tot 23 oktober]

Adres: Eras­mus­park­gracht tegen­over Mer­ca­torstraat 107 in Ams­ter­dam West

A wealthy col­lec­tor will build a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West. The villa on the island has large win­dows where cur­tains hang behind. Occa­sion­ally one can peek inside from the shore and take a look at his art collection.

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort