Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » île Flottante
île Flottante

Op uitn­odig­ing van stads­deel West  met medew­erk­ing van Spon­sor­ing door  en  

A wealthy col­lec­tor has built a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West. The villa on the island has large win­dows where cur­tains hang behind. Occa­sion­ally one can ilepeek inside from the shore and take a look at his art col­lec­tion.
Een ver­mo­gende col­lec­tioneur heeft een villa laten bouwen in de Eras­mus­park­gracht in Ams­ter­dam West. De villa op het eiland heeft grote raam­par­ti­jen waar gordi­j­nen achter hangen. Af en toe kan men vanaf de wal naar bin­nen gluren en een blik wer­pen op zijn kun­stverza­mel­ing.

web-IMG_5595-950x712

DSC05907Guest artist: Johanna de Haan   Gedurende 24 H Nieuw-West — zater­dag 13 mei 2017
Sax­o­fon­ist Frits Heimans zal tij­dens de open­ing vanaf het eiland zijn muziek laten klinken.


ivm gast­do­centschap ‘Mas­ters of Form’ aan de Acad­e­mie van Bouwkunst,
kre­gen stu­den­ten de sleu­tel van villa om een ingreep te doen op/aan/in ile Flot­tante.

DSC04493-webNature takes back, San­dor Walinga  [tot 16 oktober]

PA170455Anna Zan [van 20 tot 23 oktober]

Adres: Eras­mus­park­gracht tegen­over Mer­ca­torstraat 107 in Ams­ter­dam West

A wealthy col­lec­tor will build a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West. The villa on the island has large win­dows where cur­tains hang behind. Occa­sion­ally one can peek inside from the shore and take a look at his art collection.

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.