Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Close to nature
Close to nature

web-Mattijs-Immink-2-20140622-IMK_4878
Photo: Matthijs Immink

At the invi­ta­tion of Beeckestein,

Heden­daagse fol­lies in de sti­jl­tu­inen van Beeck­estijn
Tien kun­ste­naars kre­gen de opdracht een heden­daagse ‘folly’ te maken, een won­der­lijk bouww­erk dat met opzet nut­teloos of bizar is. Geïn­spireerd op de his­torische buiten­plaats ende fol­lies die ook Beeck­estijn ooit sier­den.
22 juni t/m 28 sep­tem­ber, 2014
Buiten­plaats Beeck­estijn, Rijk­sweg 134, Velsen-Zuid

Deel­ne­mende kun­ste­naars: Maze de Boer, Frank Haver­mans, Fran­sje Kil­laars,
Job Koelewijn, Jean Bernard Koe­man, Gabriel Lester, Leonard van Mun­ster,
Berend Strik, Giny Vos, Chikako Watan­abe.
Cura­tor: Nathalie Faber

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.