Camper meets falling water

Photo: Ronald Smits

Falling water meets camper
won­ing­bouwor­gan­isatie Woman en sticht­ing Boil­ing hebben ervoor gezorgd dat een kunst­werk van Leonard van Mun­ster gered is van de sloop.
Het werk wordt herge­bruikt en kri­jgt een nieuwe bestem­ming in het ontwik­kel­ings­ge­bied Ams­tel 3 in Ams­ter­dam naast de nieuwe locatie van het Hondsrugpark.
Het werk bestaat uit een enorm gebergte met bovenin de top een kleine villa,..
Vanuit de berg klet­tert er een heuse water­val een vijvertje in.
Bezoek­ers en voor­bi­j­gangers zullen fan­taseren hoe het zal zijn om daar echt te kun­nen wonen.
Vanuit de mini villa zul je vast een fan­tastisch uitzicht hebben over het ontwikkel gebied Ams­tel 3,

Camper meets Falling water – is oor­spronke­lijk gebouwd op uitn­odig­ing van Raum Berli­jn­plein 520, Utrecht

Comments are closed.