New project: Biotope 2.0

Leonard van Munster heeft een glazen stolp lover een natuurgebied in Amsterdam laten bouwen. Binnenin deze biotoop groeien planten en struiken gewoon door omdat er geen beton op de vloer gestort is. De biotoop die er ontstaat verandert mee met haar omgeving en wordt een kunstwerk in zichzelf; Waar de planten en struiken binnenin reageren op de seizoensveranderingen, reageren de kunstwerken die er gemaakt worden op de veranderende samenleving. De grote binnenruimte fungeert als één groot “canvas”. Bouwwerken en landschappen zullen er ontstaan maar kunnen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer met witte verf overheen gegaan kan worden zodat men weer opnieuw kan beginnen…

Gedurende de Corona-crisis heeft Van Munster het bouwwerk gerealiseerd op een kavel van ca 750 m2 precies op de grens van een industriegebied met grote olie-opslagtanks en een natuurgebied waar schotse hooglanders rondlopen.

Gastkunstenaars of artists-in-residence zullen gevraagd worden om gedurende de komende jaren ingrepen in de ruimte te doen, inspelend op thema’s als klimaatverandering, milieu en de maakbaarheid van ons bestaan.

Lisette Ros is de eerste kunstenaar die de ruimte zal gaan gebruiken voor haar performance.

Opening: zaterdag 24 september 2022  /  Locatie:  Heining 148  Amsterdam

Time schema:
19:30 – inloop
20:00 – voorwoord wethouder cultuur: Touria Meliani
20:30 – performance: Lisette Ros*
21:00 – party till bam

*Performance door Lisette Ros

This is the fifth part of the My Self series by Lisette Ros. My Self, the (First) Breath is about ‘breath’ and the act of ‘gasping’, questioning individuality and the relation to the collective; taken that the magical first breath by a newborn is the first step towards becoming an individual as well as becoming part of an herd. 

Nieuw project:  Biotoop 2.0

Over een natuurgebiedje in Amsterdam heb ik een “glazen stolp” geplaatst.
Zoals een stolp over een museumstuk zo wordt er nu een rafelrand behouden. Beschermd tegen wind en water geeft het “binnenin” een enorme vrijheid.

De Biotoop die er ontstaat wordt een kunstwerk in zichzelf. Gras en bloemen groeien binnenin door en de ruimte is continu in verandering. Niet alleen zullen de planten en bomen reageren op de seizoenen, ook de kunstwerken die er gemaakt worden, zullen reageren op de veranderende samenleving.

De grote ruimte wordt één groot “canvas”. Bouwwerken en of landschappen zullen ontstaan maar kunnen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer weer met witte verf overheen gegaan kan worden zodat men op nieuw kan beginnen. Bezoekers kunnen door het glas naar binnen kijken en hebben zicht op een inspirerende en dynamische “binnenruimte”.

De Biotoop fungeert als experimenteerruimte en atelier inéén. Gastkunstenaars of artists-in-residence zullen gevraagd worden om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop-ruimte te doen en samenwerkingen aan te gaan, inspelend op thema’s als klimaatverandering, millieu en de maakbaarheid van ons bestaan.

Biotoop in aanbouw

Video by Vincent Everts           ps: De baard is er inmiddels af hoor!

Precies op de grens van natuurreservaat Spaarnwoude [waar Konikpaarden en Schotse hooglanders grazen] en het industriegebied Westpoort [dat vol staat met olie opslagtanks].

Mijn dank gaat uit naar:

 

Comments are closed.