New project: Biotoop 2.0

Nieuw project:  Biotoop 2.0

Het plan is om een “glazen stolp” over het gepachte natuurgebied te plaatsen.
Zoals een stolp over een museumstuk zo wordt er nu een ravelrand behouden. Beschermd tegen wind en water geeft het “binnenin” een enorme vrijheid.

De Biotoop die er ontstaat wordt een kunstwerk in zichzelf. Gras en bloemen groeien binnenin door en de ruimte is continu in verandering. Niet alleen zullen de planten en bomen reageren op de seizoenen, ook de kunstwerken die er gemaakt worden, zullen reageren op de veranderende samenleving.

De grote ruimte wordt één groot “canvas”. Bouwwerken en of landschappen zullen ontstaan maar kunnen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer weer met witte verf overheen gegaan kan worden zodat men op nieuw kan beginnen. Bezoekers kunnen door het glas naar binnen kijken en hebben zicht op een inspirerende en dynamische “binnenruimte”.

De Biotoop fungeert als experimenteerruimte en atelier inéén. Gastkunstenaars of artists-in-residence zullen gevraagd worden om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop-ruimte te doen en samenwerkingen aan te gaan, inspelend op thema’s als klimaatverandering, millieu en de maakbaarheid van ons bestaan.

Om dit project in Amsterdam te kunnen verwezelijken heb ik bij de Gemeente een kavel gepacht, grenzend aan natuurreservaat Spaarnwoude en een industrieel rafelrandje. Het ateliergedeelte ter ondersteuning van de werkzaamheden in de biotoop zal ik ook zelf financieren. De grote binnenruimte waar het experimentele “kunstlandschap” verrijst, is het deel dat ik zelf niet kan “dragen”. Dit binnengebied met de mogelijkheden die het biedt, is juist het belangrijkste en interessantste onderdeel van het Biotoop project.

Het plan is om een “glazen stolp” over een stuk natuurgebied te plaatsen en dit te gebruiken als atelier en experimenteerplek inéén. Beschermd tegen wind en water geeft dit binnenin een enorme vrijheid. De Biotoop die er ontstaat wordt een kunstwerk in zichzelf. Bezoekers kunnen door het transparante atelier naar binnen kijken en hebben zicht op een inspirerende en dynamische “binnenruimte”. Gras en bloemen van buiten groeien binnenin door en de biotoop verandert mee met haar omgeving. Niet alleen zullen de planten en struiken binnenin reageren op de seizoensveranderingen, ook de kunstwerken die er gemaakt en te zien zijn, reageren op de veranderende samenleving… Door ervoor te kiezen om geen betonnen vloer aan te brengen, wordt de hele binnenruimte onderdeel van de plaatsgebonden ingrepen en installaties. Men kan letterlijk de grond in. De grote binnenruimte fungeert als één groot “canvas”. Bouwwerken of landschappen zullen er ontstaan maar kunnen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer met witte verf overheen gegaan kan worden zodat men weer opnieuw kan beginnen… 

Op deze manier met de ruimte omgaan is on-Nederlands maar erg interessant en uitdagend. Sinds 2001 ben ik als kunstenaar in Amsterdam gevestigd. In binnen- en buitenland realiseer ik kunstwerken in de publieke ruimte. De kunstwerken die ik maak zijn vaak erg groot en staan midden in de samenleving: “Wat zou het interessant zijn als ik de openbare ruimte naar binnen zou halen”. Door een stolp over een natuurlandschap te plaatsen wordt deze buitenruimte ineens een binnenruimte. Hierdoor heeft het er alle schijn van, dat men door deze overkapping, de situatie binnen wil conserveren en behouden. Zoals een museaal beeld dat onder een glazen kap geplaatst is ter bescherming van invloeden van buitenaf. Echter deze natuurlijke binnenruimte zal blijven groeien en veranderen, onder invloed van dag en nacht of onder invloed van de jaargetijden. De kunstwerken en samenwerkingen die er plaatsvinden, zijn al even zo veranderlijk en zullen inspelen op sociale en politieke vraagstukken.

Gastkunstenaars of artists-in-residence zullen gevraagd worden om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop ruimte te doen, inspelend op thema’s als klimaatverandering, millieu en de maakbaarheid van ons bestaan.

Nederland wil graag voorop lopen in duurzaam wonen, werken en leven. Het plan sluit aan bij de bewustwor-ding in onze samenleving om na te denken over duurzaamheid, waarbij een kritische kijk op onze “maakbare” toekomst niet onderbelicht blijft: Niet voor niets zal er een grote rokende schoorsteen boven de kas uittorenen; Het oude symbool voor vooruitgang en welvaart, staat nu voor vervuiling en verkwisting….

Om dit projectplan te realiseren heb ik in Amsterdam een kavel gepacht, grenzend aan natuur-reservaat Spaarnwoude. De Gemeente heeft toestemming gegeven om het ontwerp welstandsvrij te bouwen en is enthousiast over het duurzame ontwerp van de biotoop. Defon kasruimte werkt immers als energiebron: ‘s winters kan de warmere lucht in de kas gebruikt worden om de kleine (atelier)units in de “binnenruim-te” te verwarmen.

De kavel waarop ik de kas welstandsvrij mag bouwen, ligt naast een groot kunstenaarsverzamelgebouw en is gelegen op het zuiden. Omsloten door een natuurgebied waar Kopnikpaarden en Schotse hooglanders grazen. De nieuw aangelegde snelweg A5 maakt de ligging tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam uniek.

Thanks to  for fsponsoring Sketchup 5

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort