Altijd lente — 2019


Altijd lente
Photo: Mat­tijn van Vulpen

2018–2019 Visit address:
cross­road Oost­er­houtsedijk and Zaliges­traat in Lent {Nijmegen} NL


https://vimeo.com/leonardvanmunster/altijd lente

en zie: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2146305/Boerderijtje-als-symbool-van-verzet-tegen-bouwplannen

Altijd Lente - Photo: Jean Paul Opperman

Altijd lente, 2017
Leonard van Mun­ster
Op uitn­odig­ing van de Gemeente Nijmegen

Door de dijkver­leg­ging langs de Waal hebben meerdere mensen noodged­won­gen hun huis moeten ver­laten. Hun droom­plek werd voor­goed verni­etigd. Het lijkt wel alsof hier een bewoner des­ti­jds geweigerd heeft te vertrekken om plaats te maken voor de nieuw­bouw en dat de bouw­put ron­dom deze won­ing is afge­graven.  Zoals je dat uit China wellicht kent: een snel­weg komt dan recht op een huis af en maakt er op het laat­ste moment een bocht omheen. Een karak­ter­istieke boerderij uit Lent is als uit­gangspunt gekozen voor zo’n ‘nail house’…Dit werk ver­beeldt een vorm van protest en verzet, maar ook een verlangen…..

‘s Avonds brandt er licht vanachter de gordi­jn­t­jes en het was­goed wap­pert in de wind. Het geheel is gebouwd op een frac­tie van de werke­lijke grootte. Een maat die ver­war­rend werkt: net te groot om ongeloofwaardig te zijn en net te klein voor het echte geluk.

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Altijd Lente, 2017
Leonard van Munster

Due to the dike shift along the river the Waal, peo­ple have been forced to leave their house. Their prop­erty was destroyed.…
It seems that a res­i­dent refused to make way for the new build­ing plans . | As you may
know from China: a high­way then comes straight to a house and makes a turn around it at the last moment.

A char­ac­ter­is­tic farm from Lent has been cho­sen as a start­ing point for such a “nail house” … This work rep­re­sents a form of protest and resis­tance, but also a desire … ..

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Chi­nese inspiratie

 

constructie+ boerderij leuk21616893_1967369453517852_204249043_o

IMG_8464

Orig­i­nal farm­house in Lent

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort