Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Altijd lente – 2019
Altijd lente — 2019


Altijd lente
Photo: Mat­tijn van Vulpen

2018–2019 Visit address:
cross­road Oost­er­houtsedijk and Zaliges­traat in Lent {Nijmegen} NL


https://vimeo.com/leonardvanmunster/altijd lente

en zie: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2146305/Boerderijtje-als-symbool-van-verzet-tegen-bouwplannen

Altijd Lente - Photo: Jean Paul Opperman

Altijd lente, 2017
Leonard van Mun­ster
Op uitn­odig­ing van de Gemeente Nijmegen

Door de dijkver­leg­ging langs de Waal hebben meerdere mensen noodged­won­gen hun huis moeten ver­laten. Hun droom­plek werd voor­goed verni­etigd. Het lijkt wel alsof hier een bewoner des­ti­jds geweigerd heeft te vertrekken om plaats te maken voor de nieuw­bouw en dat de bouw­put ron­dom deze won­ing is afge­graven.  Zoals je dat uit China wellicht kent: een snel­weg komt dan recht op een huis af en maakt er op het laat­ste moment een bocht omheen. Een karak­ter­istieke boerderij uit Lent is als uit­gangspunt gekozen voor zo’n ‘nail house’…Dit werk ver­beeldt een vorm van protest en verzet, maar ook een verlangen…..

‘s Avonds brandt er licht vanachter de gordi­jn­t­jes en het was­goed wap­pert in de wind. Het geheel is gebouwd op een frac­tie van de werke­lijke grootte. Een maat die ver­war­rend werkt: net te groot om ongeloofwaardig te zijn en net te klein voor het echte geluk.

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Altijd Lente, 2017
Leonard van Munster

Due to the dike shift along the river the Waal, peo­ple have been forced to leave their house. Their prop­erty was destroyed.…
It seems that a res­i­dent refused to make way for the new build­ing plans . | As you may
know from China: a high­way then comes straight to a house and makes a turn around it at the last moment.

A char­ac­ter­is­tic farm from Lent has been cho­sen as a start­ing point for such a “nail house” … This work rep­re­sents a form of protest and resis­tance, but also a desire … ..

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Chi­nese inspiratie

 

constructie+ boerderij leuk21616893_1967369453517852_204249043_o

IMG_8464

Orig­i­nal farm­house in Lent

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.