Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » All that glitters,….
All that glitters,.…

All that glit­ters
Burg. Ven­ing Meines­zlaan 1, Ams­ter­dam
/ till april 2019

nu tijdelijk te zien in Ams­ter­dam Nieuw west

Bezichtig­ingslo­catie: Burg. Ven­ing Meines­zlaan 1, Ams­ter­dam Nieuw West
“Dit werk zal het onder invloed van uv licht slechts een paar maan­den uithouden.
Alles wat daarna rest is de herin­ner­ing en een foto….”
Can­vas project / Kunst­werken entrée Nieuw West
De brug aan de Burge­meester Ven­ing Meines­zlaan vormt de entrée van stads­deel Nieuw West.
Stads­deel Nieuw West [B&W onder Burge­meester Van der Laan] heeft een overeen­stem­ming met Van Mun­ster ges­loten om hem de vijver te laten gebruiken als zijn “can­vas”. Zoals een schilder de uitdag­ing van het witte doek ziet, zo ziet hij deze vijver als zijn werkvlak….maar dan ruimtelijk. De instal­laties kun­nen werken zijn die Van Mun­ster geëx­poseerd heeft of het zijn kunst­werken die spe­ci­aal voor deze plek ontwikkeld zijn.
Het werk dat er nu te zien is, komt van­nuit een ten­toon­stelling in Han­nover, Duit­s­land, waar het geëx­poseerd is in een vijver op het land­goed van de erven van de baron Von Richthoven.
Het werk is opgek­napt is momenteel gratis te bezichti­gen in Nieuw west.
Met dank aan Stads­deel Nieuw West.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMG_9755All that glit­ters :
Expanded poly­styrene, wood and a thin layer of gold res­cue foil

Exhi­bi­tion till 29 octo­ber 2018:
Sculp­ture Park Anninga­hof : Hes­sen­weg 9 — Zwolle — the Nether­lands
http://www.anningahof.nl/

The com­pletely ren­o­vated park offers a beau­ti­ful set­ting for the exhi­bi­tion “Images 2018″. Numer­ous mon­u­men­tal and museum works have been included in the exhi­bi­tion, giv­ing the park the char­ac­ter of a large out­door museum.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aan­vul­lend:
Ter gele­gen­heid van het Ned­er­lands Voorzit­ter­schap van de Raad van Europa in 2016 heeft De Espace Européen pour la Sculp­ture, Joep van Lieshout en Leonard van Mun­ster uitgen­odigd om werk te exposeren. Gekozen is om het werk All that Glit­ters.., als emblema­tisch cen­ter piece ten­toon te stellen in de vijver van het Tournay-Solvaypark in Brussel.

Full spread in Het Parool — okt 2018

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.