All that glitters,.…

All that glit­ters
Burg. Ven­ing Meines­zlaan 1, Ams­ter­dam
/ till april 2019

nu tijdelijk te zien in Ams­ter­dam Nieuw west

Bezichtig­ingslo­catie: Burg. Ven­ing Meines­zlaan 1, Ams­ter­dam Nieuw West
“Dit werk zal het onder invloed van uv licht slechts een paar maan­den uithouden.
Alles wat daarna rest is de herin­ner­ing en een foto….”
Can­vas project / Kunst­werken entrée Nieuw West
De brug aan de Burge­meester Ven­ing Meines­zlaan vormt de entrée van stads­deel Nieuw West.
Stads­deel Nieuw West [B&W onder Burge­meester Van der Laan] heeft een overeen­stem­ming met Van Mun­ster ges­loten om hem de vijver te laten gebruiken als zijn “can­vas”. Zoals een schilder de uitdag­ing van het witte doek ziet, zo ziet hij deze vijver als zijn werkvlak….maar dan ruimtelijk. De instal­laties kun­nen werken zijn die Van Mun­ster geëx­poseerd heeft of het zijn kunst­werken die spe­ci­aal voor deze plek ontwikkeld zijn.
Het werk dat er nu te zien is, komt van­nuit een ten­toon­stelling in Han­nover, Duit­s­land, waar het geëx­poseerd is in een vijver op het land­goed van de erven van de baron Von Richthoven.
Het werk is opgek­napt is momenteel gratis te bezichti­gen in Nieuw west.
Met dank aan Stads­deel Nieuw West.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMG_9755All that glit­ters :
Expanded poly­styrene, wood and a thin layer of gold res­cue foil

Exhi­bi­tion till 29 octo­ber 2018:
Sculp­ture Park Anninga­hof : Hes­sen­weg 9 — Zwolle — the Nether­lands
http://www.anningahof.nl/

The com­pletely ren­o­vated park offers a beau­ti­ful set­ting for the exhi­bi­tion “Images 2018″. Numer­ous mon­u­men­tal and museum works have been included in the exhi­bi­tion, giv­ing the park the char­ac­ter of a large out­door museum.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aan­vul­lend:
Ter gele­gen­heid van het Ned­er­lands Voorzit­ter­schap van de Raad van Europa in 2016 heeft De Espace Européen pour la Sculp­ture, Joep van Lieshout en Leonard van Mun­ster uitgen­odigd om werk te exposeren. Gekozen is om het werk All that Glit­ters.., als emblema­tisch cen­ter piece ten­toon te stellen in de vijver van het Tournay-Solvaypark in Brussel.

Full spread in Het Parool — okt 2018

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort