Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Abstede Damacy
Abstede Damacy

profdsc_0474b-i1
Abst­ede Damacy
19 juni t/m 22 juni, 2008
Abst­ede, Utrecht

instal­latie op uitn­odig­ing van Kun­st­man­i­fes­ta­tie Sticht­ing Kun­st­man­i­fes­ta­tie op Locatie.
Met dank aan Emmaus in Haarzuilens van­wege het beschik­baar stellen van het 2e hands materiaal..

Abst­ede Damashii

Leonard van Mun­ster laat in Abst­ede een gebeurte­nis uit de game: Kata­mari Damacy, in het echt plaatsvin­den. Een leeg flesje zal door de wijk rollen. Aan dit kleine voor­w­erp zullen alle objecten waar het tege­naan komt kleven. De ‘bal’ moet zo groot wor­den dat het stru­iken, straat­meu­bi­lair en zelfs stukken pui wegslaat en meevo­ert. Uitein­delijk zal de kluwen ergens in de buurt tot stil­stand komen. Tij­dens de man­i­fes­ta­tie is het ein­dresul­taat te zien.
Als je om de bal heen loopt geeft hij een beeld van de buurt. De porceleinen beeld­jes voor het raam van een huisje aan de dijk kleven nog aan een stuk ven­ster­bank, ingek­lemd tussen harken, sper­cieboon­t­jes en een stuk schut­ting uit het volk­s­tu­in­com­plex aan de Minstroom.

Der­tien kun­ste­naars kre­gen de opdracht van de Sticht­ing Kun­st­man­i­fes­ta­tie op Locatie om op Abst­ede te rea­geren met in hun achter­hoofd het spel waar­bij men zich op de grens beweegt tussen het virtuele en de realiteit, tussen fan­tasie en werkelijkheid

Met dank aan Emmaus in Haarzuilens van­wege het beschik­baar stellen van het 2e hands materiaal..

web-IMG_2424-i

inspired by the Playsta­tion Game Kata­mari Damacy

 

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.