Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Opbouw op Jan Rietveld huis.
Opbouw op Jan Rietveld huis.

Opbouw op Jan Rietveld huis in Van Eesteren open­lucht museum

In het Ams­ter­damse stads­deel Geuzenveld-Slotermeer dat voor zover bek­end als eerste naoor­logse woonge­bied in Ned­er­land het predikaat ‘gemeen­telijk beschermd stads­gezicht’ kreeg, staan veel gebouwen en straten met een hoge archi­tec­tonis­che en ste­den­bouwkundige kwaliteit. Het in 2007 opgerichte open­lucht­mu­seum is ver­noemd naar ste­den­bouwkundig ontwer­per Cor­nelis van Eesteren (1897–1988).
Leonard van Mun­ster heeftin het van Eesteren­mu­seum een “pent­house” op zijn won­ing gebouwd. De oor­spronke­lijke won­ing is gebouwd in 1953 door Jan Rietveld.
web-boomuit2-mg_0551.jpg

De nieuwe opbouw is gewoon een vierkant blok zoals alle andere opbouwen uit de buurt, maar Van Mun­ster heeft de buiten­muren van zijn opbouw opgetrokken uit spiegel­glas. Hier­door weer­spiegelt de omgev­ing [bomen, wolken en lucht] in het glas en lijkt de opbouw op te lossen.
De principes van het “Nieuwe bouwen”, lucht, licht en ruimte, zoals Van Eesteren die aan­hing zijn in zijn ontwerp goed terug te vin­den. De glazen pui, die vee­lal alleen toegepast wordt op dure kan­toor­pan­den, is een ver­rassende ver­schi­jn­ing in dit stads­deel.
De duidelijke schei­d­ing tussen wonen en werken eve­neens ken­merk­end voor het “Nieuwe Bouwen”, is niet meer van toepass­ing daar de kun­ste­naar de ruimte ook zal gebruiken als woonkamer, ate­lier en gymzaal.

Con­struc­tion: Bert Paulich

Con­struc­tion advice: Stoel Part­ners Bouwtech­niek ir. Andre E.W. Verschoor

Thanks to: Erik Wezen­berg, E.snoeck , wel­stand­scom­missie Amsterdam,

photo: Cleo Campert

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.