Opbouw op Jan Rietveld huis.

Opbouw op Jan Rietveld huis in Van Eesteren open­lucht museum

In het Ams­ter­damse stads­deel Geuzenveld-Slotermeer dat voor zover bek­end als eerste naoor­logse woonge­bied in Ned­er­land het predikaat ‘gemeen­telijk beschermd stads­gezicht’ kreeg, staan veel gebouwen en straten met een hoge archi­tec­tonis­che en ste­den­bouwkundige kwaliteit. Het in 2007 opgerichte open­lucht­mu­seum is ver­noemd naar ste­den­bouwkundig ontwer­per Cor­nelis van Eesteren (1897–1988).
Leonard van Mun­ster heeftin het van Eesteren­mu­seum een “pent­house” op zijn won­ing gebouwd. De oor­spronke­lijke won­ing is gebouwd in 1953 door Jan Rietveld.
web-boomuit2-mg_0551.jpg

De nieuwe opbouw is gewoon een vierkant blok zoals alle andere opbouwen uit de buurt, maar Van Mun­ster heeft de buiten­muren van zijn opbouw opgetrokken uit spiegel­glas. Hier­door weer­spiegelt de omgev­ing [bomen, wolken en lucht] in het glas en lijkt de opbouw op te lossen.
De principes van het “Nieuwe bouwen”, lucht, licht en ruimte, zoals Van Eesteren die aan­hing zijn in zijn ontwerp goed terug te vin­den. De glazen pui, die vee­lal alleen toegepast wordt op dure kan­toor­pan­den, is een ver­rassende ver­schi­jn­ing in dit stads­deel.
De duidelijke schei­d­ing tussen wonen en werken eve­neens ken­merk­end voor het “Nieuwe Bouwen”, is niet meer van toepass­ing daar de kun­ste­naar de ruimte ook zal gebruiken als woonkamer, ate­lier en gymzaal.

Con­struc­tion: Bert Paulich

Con­struc­tion advice: Stoel Part­ners Bouwtech­niek ir. Andre E.W. Verschoor

Thanks to: Erik Wezen­berg, E.snoeck , wel­stand­scom­missie Amsterdam,

photo: Cleo Campert

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort