Opbouw op Jan Rietveld huis.

Opbouw op Jan Rietveld huis in Van Eesteren openlucht museum

In het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer dat voor zover bekend als eerste naoorlogse woongebied in Nederland het predikaat ‘gemeentelijk beschermd stadsgezicht’ kreeg, staan veel gebouwen en straten met een hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Het in 2007 opgerichte openluchtmuseum is vernoemd naar stedenbouwkundig ontwerper Cornelis van Eesteren (1897-1988).
Leonard van Munster heeftin het van Eesterenmuseum een “penthouse” op zijn woning gebouwd. De oorspronkelijke woning is gebouwd in 1953 door Jan Rietveld.
web-boomuit2-mg_0551.jpg

De nieuwe opbouw is gewoon een vierkant blok zoals alle andere opbouwen uit de buurt, maar Van Munster heeft de buitenmuren van zijn opbouw opgetrokken uit spiegelglas. Hierdoor weerspiegelt de omgeving [bomen, wolken en lucht] in het glas en lijkt de opbouw op te lossen.
De principes van het “Nieuwe bouwen”, lucht, licht en ruimte, zoals Van Eesteren die aanhing zijn in zijn ontwerp goed terug te vinden. De glazen pui, die veelal alleen toegepast wordt op dure kantoorpanden, is een verrassende verschijning in dit stadsdeel.
De duidelijke scheiding tussen wonen en werken eveneens kenmerkend voor het “Nieuwe Bouwen”, is niet meer van toepassing daar de kunstenaar de ruimte ook zal gebruiken als woonkamer, atelier en gymzaal.

Construction: Bert Paulich

Construction advice: Stoel Partners Bouwtechniek ir. Andre E.W. Verschoor

Thanks to: Erik Wezenberg, E.snoeck , welstandscommissie Amsterdam,

photo: Cleo Campert

Comments are closed.