Leonard van Munster projects and installations overview

Liquid crystal

Liquid crystal: a work of art in the roof garden, where the different states in which matter can exist come together. The circulation of water, air and glittering solids is visible  through transparent glass tubes. Sunlight shining through the glass is reflected on the matter, enhancing the sparkling movement. The cycle of the tour continues continuously.

For the roof garden of the new headquarters of the European Medicines Agency [EMA] at the Amsterdam Zuidas business district, three artworks are made. All three sculptures are made of borosilicate laboratory glass as part of the Liquid life series: referring to the intangible and fleeting life. The use of glass, as frozen water, refers to the fragility of life and al its reflections and each work has its own title, based on the [transitional] state in which a material can be.

Liquid crystal: een kunstwerk in de daktuin, waarbinnen de verschillende staten waarin en stof zich kan bevinden samenkomt. In transparante glazen buizen is de rondgang van water, lucht en glinsterende vaste stofen zichtbaar. Zonlicht dat door het glas schijnt wordt op de stoffen gereflecteerd waardoor de sprankelende beweging versterkt wordt. De cyclus van de rondgang blijft continu doorgaan.

Een van de drie sculpturen, gemaakt voor de daktuin van het nieuwe hoofdkantoor van het Europese medicijn agentschap [EMA] in het bedrijfsdistrict aan de Zuidas in Amsterdam. Al de installaties zijn vervaardigd uit borosilicaat laboratoriumglas. De drie sculpturen maken deel uit van de serie: Liquid life, verwijzend naar het ongrijpbare en vluchtige leven. Het gebruik van glas, als bevroren vloeistof, verwijst naar de breekbaarheid van het leven. Elk werk heeft een eigen titel, gebaseerd op de [overgangs]toestand waarin een stof zich kan bevinden.

Comments are closed.

About This Site

Three new sculptures in the roofgarden of the headquarters of the European Medicines Agency (EMA) at the Amsterdam Zuidas business district.

How to see/experince:

Not visible for public.                                     Domenico Scarlattilaan 6                                          The Netherlands

 

 

Search Search Search