Leonard van Munster projects and installations overview

Critical line

Critical line; an abstract glass installation reminiscent of an abstracted version of a plant is an enlarged version of a Soxhlet device, used in laboratories to extract a soluble component from dry matter. Liquid is now pumped upwards through a glass spiral and slowly fills a reservoir. Just before the reservoir fills to the brim, the contents are automatically drawn in by hydrostatic pressure, after which the entire hypnotic cycle takes place again.

For the roof garden of the new headquarters of the European Medicines Agency [EMA] at the Amsterdam Zuidas business district, three artworks are build. All three sculptures are made of borosilicate laboratory glass as part of the Liquid life series: referring to the intangible and fleeting life. The use of glass, as frozen water, refers to the fragility of life and al its reflections and each work has its own title, based on the [transitional] state in which a material can be.

Critical line; een abstracte glasinstallatie dat in de verte doet denken aan een geabstraheerde versie van een plant, is een uitvergrote versie van een Soxhlet apparaat, dat in laboratoria gebruikt wordt om een oplosbaar bestanddeel uit droge stof te extraheren. Vloeistof wordt nu via een glazen spiraal naar boven gepompt en laat een reservoir langzaam vollopen. Net voordat het reservoir tot aan de rand volloopt wordt de inhoud, door hydrostatische druk, automatisch leggezogen waarna de hele hypnotiserende cyclus zich opnieuw voltrekt.

Drie sculpturen gemaakt voor de daktuin van het nieuwe hoofdkantoor van het Europese medicijn agentschap [EMA] in het bedrijfsdistrict aan de Zuidas in Amsterdam. Al de installaties zijn vervaardigd uit borosilicaat laboratoriumglas. De drie sculpturen maken deel uit van de serie: Liquid life, verwijzend naar het ongrijpbare en vluchtige leven. Het gebruik van glas, als bevroren vloeistof, verwijst naar de breekbaarheid van het leven. Elk werk heeft een eigen titel, gebaseerd op de [overgangs]toestand waarin een stof zich kan bevinden.

Comments are closed.

About This Site

Three new sculptures in the roofgarden of the headquarters of the European Medicines Agency (EMA) at the Amsterdam Zuidas business district.

How to see/experince:

Not visible for public.                                     Domenico Scarlattilaan 6                                          The Netherlands

 

 

Search Search Search