ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE
ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE
As a part of the cultural programme organised in celebration of the Netherlands Presidency of the Council of the European Union, “Espace Européen pour la Sculpture” Held at Tournay-Solvay Park under the patronage of the Dutch Ambassador Maryem van den Heuvel, and curated by Natalie Kovacs
This piece was exhibited for the first time at the private estate of the family Von Richthofen in Germany. A top of a golden monument is rising out of the water. The mountain must be huge with its majority continuously under the water. The hollow mountain is made of survival blankets, the ones used to wrap people to keep them warm in emergency situations. With the European refugee crisis in mind, the work couldn’t be more timely.
2cop-ein golden berg-300dpi-15x21-IMG_5413-rgbLeonard van Munster – Ein Goldener Berg (2014) courtesy of the artist / photo: Hartmut Stielow

 ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE

« The Invisible Hand »

13 april – 11 september 2016

Curator Natalie Kovacs

De vzw Espace Européen pour la Sculpture stelt een tentoonstelling samen van de werken van de Nederlandse kunstenaars Joep van Lieshout en Leonard van Munster

De vzw Espace Européen pour la Sculpture organiseert een tentoonstelling in het Gewestelijk Tournay-Solvaypark in Watermaal-Bosvoorde, toegewijd aan een kunstenaar afkomstig van het land dat het roulerend voorzitterschap waarneemt van de Raad van Europa.

Ter gelegenheid het Nederlands Voorzitterschap in dit eerste semester 2016, heeft de Espace Européen pour la Sculpture gekozen om werken tentoon te stellen van Joep van Lieshout, terwijl een emblematisch “center piece” van Leonard van Munster te zien is in de vijver.

Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963) kreeg snel bekendheid na zijn studies met zijn projecten, die balanceren op de grens tussen kunst en het functioneel object, en uiteenlopen van sculpturen tot installaties, gebouwen tot meubels, utopieën tot dystopieën. In 1995 richtte hij zijn studio Atelier Van Lieshout op die een twintigtal kunstenaars en ontwerpers verzameld onder zijn leiding, en werkt sindsdien onder die naam. Hij komt met 14 werken uitgekozen door de curator Natalie Kovacs rond het thema « The Invisible Hand », titel van één van de tentoongestelde werken.

De kunstwerken van Leonard van Munster (Zwolle, 1972) zijn “Site Specific” waarbij de omgeving een belangrijk onderdeel uitmaakt in de beleving van het werk. De grote werken bevinden zich vaak in de openbare ruimte waardoor ze maar tijdelijk te zien zijn. Alles wat daarna rest is de herinnering en een foto. Onderliggende thema’s als verlangen, nostalgie en sentiment lijken vaak bedekt met een roze glazuurlaag. Zo ook bij het gepresenteerde werk “Ein Goldener Berg”

Inlichtingen

vzw Espace Européen pour la Sculpture: “Villa Blanche”
Terhulpsesteenweg 201, 1170 Brussel Tel/fax: +32 2 660 99 80

/////////////////////////////////////////

ESPACE EUROPEEN POUR LA SCULPTURE

« The Invisible Hand »

13 april – 11 september 2016

Curateur Natalie Kovacs

 

L’Espace Européen pour la Sculpture asbl présente une exposition des œuvres des artistes néerlandais Joep van Lieshout et Leonard van Munster

Atelier Van Lieshout – The Burghers (2013) courtesy of the artist and Almine Rech Gallery / photo: Gert Jan van Rooij Leonard van Munster – Ein Goldener Berg (2014) courtesy of the artist / photo: Heidi Maria Frfr. V. Richthofen

Comme régulièrement, l’ASBL Espace Européen pour la Sculpture (E.E.S.) organise une exposition dans le Parc Régional Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort, consacrée à un artiste originaire du Pays qui exerce la présidence tournante du Conseil de l’Europe.

A l’occasion de la Présidence néerlandaise en ce premier semestre 2016, l’Espace Européen pour la Sculpture a choisi de regrouper dans le Parc quatorze œuvres de Joep van Lieshout, tandis qu’une œuvre emblématique de Leonard Van Munster sera à découvrir sur le bel étang en contre-bas du chateau.

Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963) a été rapidement reconnu pour ses projets balançant entre l’art et l’objet fonctionnel, sous la forme de sculptures et d’installations, d’immeubles et de meubles, d’utopies et de contre-utopies. Ces œuvres provoquent souvent la confusion chez le spectateur. En 1995, il fonde son atelier Atelier Van Lieshout (AVL) regroupant environ 20 artistes et concepteurs placés sous sa direction. Il travaille uniquement sous le nom du studio depuis. 14 œuvres sont regroupées par le curateur Natalie Kovacs sous le thème « The Invisible Hand », titre d’une des œuvres exposées.

Les œuvres de Leonard van Munster (Zwolle, 1972) sont spécifiques au site où elles se situent, dont l’environnement est un élément essentiel pour la perception de l’œuvre. Les installations et les constructions sont principalement exposées dans des endroits publics de telle sorte qu’elles ne sont que temporairement visibles. Tout ce qui reste après, ce sont les souvenirs et la photo … Des thèmes sous- jacents tels que le désir et la nostalgie sont souvent recouverts d’une couche de brillance tel que l’ouvre présentée Ein Goldener Berg qui traite de la problématique des réfugiés.

Informations pratiques
Adresse : Parc Régional Tournay-Solvay, chaussée de La Hulpe 201 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) Présentation à la presse en présence des artistes : mardi 12 avril 2016 à 15h00

  • Vernissage : mardi 12 avril 2016 à 16h00 précises en présence de S.E. Madame Maryem van den Heuvel, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas auprès de la Belgique, et de Madame Céline Fremault, Ministre de l’Environnement de la Région Bruxelles-Capitale.Réception jusqu’à 20h00
    Exposition : mercredi 13 avril – dimanche 11 septembre 2016Accès libre au Parc Régional Tournay-Solvay :
  • –  13 – 30 avril 2016 : 8h00 – 19h00
  • –  1er mai–31août2016:8h00-21h00
  • –  1er – 11 septembre 2016 : 8h00 – 20h00ContactsEspace Européen pour la Sculpture asbl
    « Villa Blanche »
    Chaussée de La Hulpe 201, 1170 Bruxelles Tél/Fax : +32 2 660 99 80Email : francoise.engel.eesculpture@gmail.com olivier@thuysbaert.be

Comments are closed.