Boek over de ringweg van Amsterdam
Boek over de ringweg van Amsterdam

Ring A10
Boek over de ringweg van Amsterdam

Het kunstwerk Under heaven 02 van Leonard van Munster is onder andere opgenomen in een van deze wandelingen.


Ring A10 is een kleurrijk boek over een snelweg en de relatie die deze weg heeft met de stad die hij ontsluit. In het boek zijn essays opgenomen die betrekking hebben op afgebakende onderwerpen, zoals de perceptie van de Ring, de historie, de ruimtelijke problematiek en de betekenis voor de verkeersafwikkeling. Auteurs: Ton Venhoeven, Marsel Verheijde, Jacques Beljaars, Klaas van der Lee, Helga van der Haagen, Johannes Beuckens en Peter Silvis.
Verweven met deze reeks essays is een serie van 8 wandelingen (met wandelkaarten!!) die tezamen het gehele parcours van de Ring volgen. Het opnemen van dit traject in het boek verwijst naar een van de interessantste vondsten tijdens het onderzoek: de verrassend grote rijkdom van het gebied onder, naast en langs de Ring.

Prijs: € 29,95
ISBN: 978-90-76863-89-4
Jaar van uitgave: 2010
Nederlands- en Engelstalig
Bestel online

Comments are closed.