The dancing white man

Op uitn­odig­ing van De Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam,
Ontwik­kel­ing en uitvo­er­ing in samen­werk­ing met Edwin Der­tien {TU Twente]

PUT SOUND ON, PLEASEZET AUB GELUID AAN BIJ AFSPELEN BOVENSTAANDE FILMPJE!

The danc­ing white man


The OPENING was VR. 24 SEPT 2012 + voor­wo­ord door Tijs Gold­schmidt [Bioloog, essay­ist, Gastschri­jver Artis bib­lio­theek [UvA]] + Muziek: King Shiloh soundsystem

 

Comments are closed.