Wordt donateur – Become a donator

Biotoop 2.1

Het is een ontwerp voor een biotoop in Amsterdam die een kunstwerk in zichzelf wordt. Gras en bloemen van buiten groeien binnen door. 
De biotoop die er gecreëerd wordt, verandert mee met haar omgeving. Niet alleen zullen de planten en bomen binnenin reageren op de seizoensveranderingen, ook de kunstwerken die er gemaakt worden, reageren op de veranderende samenleving. De Biotoop die tevens als atelier, experimenteer- en expositieruimte fungeert. Kunstwerken die terugkeren van exposities worden niet opgeslagen in stoffige loodsen maar worden onder een glazen stolp geëxposeerd of gesloopt en hergebruikt. 
Bezoekers kunnen door het transparante atelier naar binnen kijken en hebben zicht op een inspirerende en dynamische “binnenruimte”. 
Duurzaamheid en experiment gaan er hand in hand, waarbij een kritische kijk op onze toekomst niet onderbelicht blijft.

hotel-thewigwam-in-domburg_nederland-malpie

Uw donatie is welkom om onderhoud te bekostigen voor werken in de publieke ruimte.
Your donation is wecome to maintain the works in public space.

Accound name: Don Leo
Bank name: ING
IBAN: NL55INGB0006756147
BIC: INGBNL2A

Please mention “Donation” and your name and email adres [use the “-“sign instead of a “@” sign ]
Gaarne onder vermelding van: “Donateur” en uw mail adres. [Gebruik i.p.v. een “@” teken  een “-” teken.]

Dank u / Thank you

Vragen over sponsor mogelijkheden: Leonrd[@sign]donleo.org  NIEUW PROJECT: Kas Expo Atelier
Questions about project sponsoring: Leonard[@sign]donleo.org  NEW PROJECT: Expo Studio Greenhouse

Comments are closed.