Biotoop 2.1
Biotoop 2.1

Biotoop 2.1 wordt een kunstwerk in zichzelf. Gras en bloemen van buiten groeien binnen door. De biotoop die er gecreëerd wordt, verandert mee met haar omgeving. Niet alleen zullen de planten en bomen binnenin reageren op de seizoensveranderingen, ook de kunstwerken die er gemaakt en te zien zijn reageren op de veranderende samenleving. plan--inrichting-broedplaats-voorkant5De Biotoop fungeert als atelier, experimenteerruimte en expositieplek in één. Kunstwerken die terug keren van exposities worden niet opgeslagen in een stoffige loodjes maar worden onder de glazen stolp geëxposeerd of gesloopt en hergebruikt.

Bezoekers kunnen door het transparante atelier naar binnen kijken en hebben zicht op een inspirerende en dynamische “binnenruimte”. Duurzaamheid en experiment gaan er hand in hand, waarbij een kritische kijk op onze toekomst niet onderbelicht blijft.

Om het biotoop project te kunnen realiseren heb bied ik een beperkt aantal werken aan. Door uw aankoop heeft u een uniek werk in uw collectie en maakt u het mogelijk dat ik het Biotoop 2.1 project kan realiseren.

 

 

 

////

Donaties zijn welkom om onderhoud te bekostigen voor mijn werken in de publieke ruimte.
Your donation is wecome to maintain my works in public space.

Accound name: Don Leo
Bank name: ING
IBAN: NL55INGB0006756147
BIC: INGBNL2A

Please mention “Donation” and your name and email adres [use the “-“sign instead of a “@” sign ]
Gaarne onder vermelding van: “Donateur” en uw mail adres. [Gebruik i.p.v. een “@” teken  een “-” teken.]

Dank u / Thank you

Vragen over sponsor mogelijkheden: Leonrd[@sign]donleo.org  NIEUW PROJECT: Kas Expo Atelier
Questions about project sponsoring: Leonard[@sign]donleo.org  NEW PROJECT: Expo Studio Greenhouse

 

Comments are closed.