EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

Fort Ruigen­hoek, Ruigen­hoeksedijk 125, Groenekan, [Utrecht]. Elke zater­dag en Zondag tot 31 mei 2015

Fortuna

For­tuna

Art­work For­tuna dis­man­tled 30-03-2015

Nu te zien: Under heaven 02 - Now to see  > 2012

Nu te zien: Under heaven 02 — Now to see > 2012

Under heaven 02, Instal­la­tion under high­way Ams­ter­dam West, Foto: Joost van den Broek ‘

De overgave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos, 2008
Op uitn­odig­ing van CBK-Utrecht

The dancing white man - terug van vakantie

The danc­ing white man — terug van vakantie

The danc­ing white man Con­tained in per­ma­nent col­lec­tion: Ams­ter­dam City The­atre, — Free access

in aanbouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!

in aan­bouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!

Dit project kan mogelijk gemaakt wor­den door Uw gift!
Wordt dona­teur van een nieuw Kunstwerk.

EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0
EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

Fort Ruigen­hoek, Ruigen­hoeksedijk 125, Groenekan, [Utrecht]. Elke zater­dag en Zondag tot 31 mei 2015

For­tuna
Fortuna

Art­work For­tuna dis­man­tled 30-03-2015

Ein gold­ener berg– destroyed
Ein goldener berg- destroyed

Han­nover, Ger­many, 2014

Close to Nature -> destroyed
Close to Nature -> destroyed

10 deel­ne­mende kun­ste­naars maken nieuw werk geïn­spireerd op Buiten­plaats Beeck­estijn als een heden­daagse ver­tal­ing van het begrip ‘folly’.

île Flot­tante : hoog­ste punt bereikt
île Flottante : hoogste punt bereikt

Een ver­mo­gende col­lec­tioneur laat een villa bouwen in de Eras­mus­park­gracht in Ams­ter­dam West.
A wealthy col­lec­tor will build a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West.

in aan­bouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!
in aanbouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!

Dit project kan mogelijk gemaakt wor­den door Uw gift!
Wordt dona­teur van een nieuw Kunstwerk.

Een liefdesverk­lar­ing in licht — destroyed
 Een liefdesverklaring in licht - destroyed

Bezichtig­ingsadres: b.v. op de brug voor het GAK-gebouw (hoek Eras­mus­gracht en de James Rosskade)
Op uitn­odig­ing van Par­adiso [ Liefde in de Stad ]

Cas­cade 2.0 — destroyed
Cascade 2.0 - destroyed

Finis­sage nieuwe instal­latie Leonard van Mun­ster op zondag 29 sep­tem­ber, om 14:00 uur in De Fabriek

Dordt­Yart– Een dri­jvende gedachte — destroyed
DordtYart- Een drijvende gedachte - destroyed

Finis­sage Zat. 25 sep­tem­ber // At the invi­ta­tion of Dordt­Yart is a new work of art built in a shipyar

Parade der Anderen — destroyed
Parade der Anderen - destroyed

Dit jaar organ­iseerde Museum Dr8888 de PARADE der Anderen, een eerbe­toon aan het vreemde, het absurde, FLUXUS en het Dadaïsme.

St Peters­burg was com­ming up
St Petersburg was comming up

26–30 june, St Peters­burg, Rus­sia, : Shad­dow­box­ing : group expo — Nederland/Rusland jaar 2013

De over­gave van Reinaert de vos
De overgave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos, 2008
Op uitn­odig­ing van CBK-Utrecht

Pink villa Colom­bia — destroyed
Pink villa Colombia - destroyed

On the ruins of a burned down and col­lapsed house in Colom­bia a pink villa is build.

U.F.O. Hong Kong — May 23-Jun 23–2013
U.F.O. Hong Kong - May 23-Jun 23-2013

>中文摘要| SYNOPSIS IN CHINESE

Dansende Wit­te­man bij Pauw & Witteman
Dansende Witteman bij Pauw & Witteman

Gas­ten: Bram Buunk, Jim Stolze, Katja Schu­ur­man, René Gude, Leonard van Mun­ster en Peter van Uhm.

The danc­ing white man — terug van vakantie
The dancing white man - terug van vakantie

The danc­ing white man Con­tained in per­ma­nent col­lec­tion: Ams­ter­dam City The­atre, — Free access

Nu te zien: Under heaven 02 — Now to see > 2012
Nu te zien: Under heaven 02 - Now to see  > 2012

Under heaven 02, Instal­la­tion under high­way Ams­ter­dam West, Foto: Joost van den Broek ‘

the Green room
the Green room

The green room, 2010–2011
BASF vs DOW // chess mate.…

Under heaven 01
Under heaven 01

Loca­tion: tem­po­rary Stedelijk Museum Post Cs in Amsterdam

Kun­st­stof
Kunststof

http://programma.ntr.nl/424/kunststof/archief/detail/aflevering/6000014679/Leonard-van-Munster—beeldend-kunstenaar Rec­om­mend on Face­book Tip on Hyves Share on Linkedin Tweet about it Sub­scribe to the com­ments on this post Book­mark in Browser

Pro­tected: den Bosch
den Bosch

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Week van de Stad event
Week van de Stad event

zondag 9 novem­ber, 13:00u — 14:30u — start: Mer­ca­torstraat 107
Leonard van Mun­ster geeft tour langs zijn instal­laties in de west­elijke ring­zone, Amsterdam

Pro­tected: NEUE KUNST IN ALTEN GÄRTEN
NEUE KUNST IN ALTEN GÄRTEN

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Pro­tected: ///
///

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Muse­um­nacht
Museumnacht

De Muse­um­nacht vindt plaats op 2 novem­ber van 19:00 – 02:00 // Kom naar Arti et Amicitiae

radioin­t­er­view de Avon­den [VPRO]
radiointerview de Avonden [VPRO]

radioin­t­er­view de Avon­den [VPRO]

Colom­bia,… from 15 April — 30 April, 2013
Colombia,... from 15 April - 30 April, 2013

On invi­ta­tion by HMK {Hotel Mari­aKapel} to Lugar a Dudas.

The last event” van NIMk
The last event" van NIMk

Finis­sage Ned­er­lands Insti­tuut voor Medi­akunst:
19 okto­ber 2012: 20.00 — 00.00

Uitzend­ing Het Klokhuis
Uitzending Het Klokhuis

Leonard van Mun­ster in de aflev­er­ing van Het Klokhuis op 28 sep­tem­ber 2012 om 18:23 uur.

Tedx Ams­ter­dam 2012
Tedx Amsterdam 2012

Talk on invi­ta­tion by Tedx in Stadss­chouw­burg 30 novem­ber 2012

Net ges­loopt: New Curaçao, naast Eye — 2012
Net gesloopt: New Curaçao, naast Eye - 2012

Tijdelijk museum op voor­ma­lig Shell­terein in Ams­ter­dam — Groepstentoonstelling

Inter­vieuw in Zone5300 verschenen.
Intervieuw in Zone5300 verschenen.

Inter­view: Nú in winkels in Ned­er­land en Vlaan­deren, te koop bij of te bestellen voor 7,75 (u betaalt géén porto!):

Under heaven 04″ verni­etigd [05–2013]
"Under heaven 04" vernietigd [05-2013]

The Art­work was a gift to Nieuw West Ams­ter­dam, but
due to a lack of inter­est by the City gov­er­nance: Nieuw West Ams­ter­dam: the Art­work is recently destroyed.

Vrouw op home trainer
Vrouw op home trainer

–> museum Drachten / Bos & Lom­mer kun­stroute / Bolo-k

Unti­tled hut 03 in Cen­tre of Con­tem­po­rary Art in Torun
Untitled hut 03 in Cen­tre of Con­tem­po­rary Art  in Torun

Unti­tled hut 02, 2010
Group exhi­bi­tion: TAG! BASE! HIDE & SEEK
Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Poland

Inter­view op Ams­ter­dam fm
Interview op Amsterdam fm

Radioin­t­er­vieuw door: Robert van Altena
Op Ams­ter­dam fm

Item in Avro’s kunstuur
Item in Avro's kunstuur

AVRO Kun­stuur (2009 — 2010) — Van de straat — Item
Watch video of hi quality

Impakt 2010
Impakt 2010

Impakt fes­ti­val 2010,
Q&A with Leonard van Mun­ster dur­ing Panorama Event Night #3

Instal­la­tions of Van Mun­ster pub­lished in Spacecraft
Installations of Van Munster published in Spacecraft

Space­craft presents projects that meet the chang­ing spa­tial needs of our mod­ern lifestyles and that are simul­ta­ne­ously expand­ing our cur­rent under­stand­ing of architecture.

Camp­ing vertical
Camping vertical

1-tijdens Façade & Mini mar­ket.
2-tijdens de exposi­tie ‘Open your Eyes’

Boek over de ring­weg van Amsterdam
Boek over de ringweg van Amsterdam

Boek over de ring­weg van Ams­ter­dam.
Het kunst­werk Under heaven 02 is onder andere opgenomen in een van deze wandelingen.

23 June: Pecha Kucha Night Ams­ter­dam Vol­ume 14
23 June: Pecha Kucha Night Amsterdam Volume 14

June 24, 2010: We are happy to announce a spe­cial 14th edi­tion of the Pecha Kucha Night Ams­ter­dam. It’ll all be tak­ing place at the Tol­huis­tuin, on the north­ern IJ bank.

pri­vate
private

Foto ©: Leonard van Mun­ster Rec­om­mend on Face­book Tip on Hyves Share on Linkedin Tweet about it Sub­scribe to the com­ments on this post Book­mark in Browser

Get Con­scious
Get Conscious

Car­olien Gehrels (PvdA) trapt als wethouder van kunst & cul­tuur het verkiez­ing­spro­gramma af en gaat in gesprek over haar droombeelden van de stad Ams­ter­dam met o.a.: Leonard van Mun­ster — zie filmpje

Cul­tu­ur­de­bat Souter­rain TV
Cultuurdebat Souterrain TV

Zondag 27 feb­ru­ari 2010 | Cul­tu­ur­de­bat Souter­rain TV — Daarin zal een groot cul­tu­ur­de­bat wor­den gehouden met o.a.: Linda Bouws (directeur Felix Meri­tis), Car­olien Gehrels, John de Zwart (directeur AT5), Jan Riezenkamp (Ams­ter­damse Kun­straad) en Leonard van Mun­ster (Beeldend Kunstenaar).

MEDIAKUNST OP DE 53e BIËNNALE VAN VENETIË
MEDIAKUNST OP DE 53e BIËNNALE VAN VENETIË

Op uitn­odig­ing van Daniel Birn­baum pre­sen­teert DROPSTUFF naast werk van geves­tigde Ned­er­landse kun­ste­naars ook jong talent.

City Island ges­loopt door gemeente Nieuwegein
City Island gesloopt door gemeente Nieuwegein

City island, 2009 — 2011

Hare Majesteit de Koningin opent tentoonstelling
Hare Majesteit de Koningin opent tentoonstelling

11 juni 2008: Hare Majesteit de Koningin opent het Graphic Design Museum, Bey­erd. Met onder meer werk van Piet Zwart, Wim Crouwel en Dept.

Abst­ede Damacy / Sim­c­ity Utrecht
Abstede Damacy / Simcity Utrecht

Abst­ede Damachy
Utrecht, 2008
op uitn­odig­ing van SKOL

Kun­ste­naar bouwt pent­house in openluchtmuseum.
Kunstenaar bouwt penthouse in openluchtmuseum.

Leonard van Mun­ster bouwt in het van Eesteren­mu­seum een “pent­house” op zijn woning.

Sign up to mailling event list
We will only send you, now and then, info about openings and new works.* = required field