Group expo: Uit liefde voor hout

Group expo: Uit liefde voor hout

Group expo: ‘Uit liefde voor hout’ / Museum IJs­sel­stein / 20 juni — 27 september

Fortuna

For­tuna

Art­work For­tuna dis­man­tled 30-03-2015

EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

Fort Ruigen­hoek, Ruigen­hoeksedijk 125, Groenekan, [Utrecht]. Elke zater­dag en Zondag tot 31 mei 2015

Nu te zien: Under heaven 02 - Now to see  > 2012

Nu te zien: Under heaven 02 — Now to see > 2012

Under heaven 02, Instal­la­tion under high­way Ams­ter­dam West, Foto: Joost van den Broek ‘

De overgave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos, 2008
Op uitn­odig­ing van CBK-Utrecht

The dancing white man - terug van vakantie

The danc­ing white man — terug van vakantie

The danc­ing white man Con­tained in per­ma­nent col­lec­tion: Ams­ter­dam City The­atre, — Free access

Group expo: Uit liefde voor hout
Group expo: Uit liefde voor hout

Group expo: ‘Uit liefde voor hout’ / Museum IJs­sel­stein / 20 juni — 27 september

For­tuna
Fortuna

Art­work For­tuna dis­man­tled 30-03-2015

EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0
EEN VERSTILDE GEDACHTE 2.0

Fort Ruigen­hoek, Ruigen­hoeksedijk 125, Groenekan, [Utrecht]. Elke zater­dag en Zondag tot 31 mei 2015

Ein gold­ener berg– destroyed
Ein goldener berg- destroyed

Han­nover, Ger­many, 2014

Close to Nature -> destroyed
Close to Nature -> destroyed

10 deel­ne­mende kun­ste­naars maken nieuw werk geïn­spireerd op Buiten­plaats Beeck­estijn als een heden­daagse ver­tal­ing van het begrip ‘folly’.

île Flot­tante : hoog­ste punt bereikt
île Flottante : hoogste punt bereikt

Een ver­mo­gende col­lec­tioneur laat een villa bouwen in de Eras­mus­park­gracht in Ams­ter­dam West.
A wealthy col­lec­tor will build a villa in the Eras­mus Park Canal in Ams­ter­dam West.

in aan­bouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!
in aanbouw: Under heaven 03 via VoorDeKunst!

Dit project kan mogelijk gemaakt wor­den door Uw gift!
Wordt dona­teur van een nieuw Kunstwerk.

Een liefdesverk­lar­ing in licht — destroyed
 Een liefdesverklaring in licht - destroyed

Bezichtig­ingsadres: b.v. op de brug voor het GAK-gebouw (hoek Eras­mus­gracht en de James Rosskade)
Op uitn­odig­ing van Par­adiso [ Liefde in de Stad ]

Cas­cade 2.0 — destroyed
Cascade 2.0 - destroyed

Finis­sage nieuwe instal­latie Leonard van Mun­ster op zondag 29 sep­tem­ber, om 14:00 uur in De Fabriek

Dordt­Yart– Een dri­jvende gedachte — destroyed
DordtYart- Een drijvende gedachte - destroyed

Finis­sage Zat. 25 sep­tem­ber // At the invi­ta­tion of Dordt­Yart is a new work of art built in a shipyar

Parade der Anderen — destroyed
Parade der Anderen - destroyed

Dit jaar organ­iseerde Museum Dr8888 de PARADE der Anderen, een eerbe­toon aan het vreemde, het absurde, FLUXUS en het Dadaïsme.

St Peters­burg was com­ming up
St Petersburg was comming up

26–30 june, St Peters­burg, Rus­sia, : Shad­dow­box­ing : group expo — Nederland/Rusland jaar 2013

De over­gave van Reinaert de vos
De overgave van Reinaert de vos

De over­gave van Reinaert de vos, 2008
Op uitn­odig­ing van CBK-Utrecht

Pink villa Colom­bia — destroyed
Pink villa Colombia - destroyed

On the ruins of a burned down and col­lapsed house in Colom­bia a pink villa is build.

U.F.O. Hong Kong — May 23-Jun 23–2013
U.F.O. Hong Kong - May 23-Jun 23-2013

>中文摘要| SYNOPSIS IN CHINESE

Dansende Wit­te­man bij Pauw & Witteman
Dansende Witteman bij Pauw & Witteman

Gas­ten: Bram Buunk, Jim Stolze, Katja Schu­ur­man, René Gude, Leonard van Mun­ster en Peter van Uhm.

The danc­ing white man — terug van vakantie
The dancing white man - terug van vakantie

The danc­ing white man Con­tained in per­ma­nent col­lec­tion: Ams­ter­dam City The­atre, — Free access

Nu te zien: Under heaven 02 — Now to see > 2012
Nu te zien: Under heaven 02 - Now to see  > 2012

Under heaven 02, Instal­la­tion under high­way Ams­ter­dam West, Foto: Joost van den Broek ‘

the Green room
the Green room

The green room, 2010–2011
BASF vs DOW // chess mate.…

Under heaven 01
Under heaven 01

Loca­tion: tem­po­rary Stedelijk Museum Post Cs in Amsterdam

Kun­st­stof
Kunststof

http://programma.ntr.nl/424/kunststof/archief/detail/aflevering/6000014679/Leonard-van-Munster—beeldend-kunstenaar Rec­om­mend on Face­book Tip on Hyves Share on Linkedin Tweet about it Sub­scribe to the com­ments on this post Book­mark in Browser

Non Fic­tie: New Bra­bant Front group show
Non Fictie: New Brabant Front group show

Group exhi­bi­tion: Non Fic­tie / De Cacao­fab­riek, Hel­mond, Juni 19th — Augus­tus 2nd

Pro­tected: den Bosch
den Bosch

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Week van de Stad event
Week van de Stad event

zondag 9 novem­ber, 13:00u — 14:30u — start: Mer­ca­torstraat 107
Leonard van Mun­ster geeft tour langs zijn instal­laties in de west­elijke ring­zone, Amsterdam

Pro­tected: NEUE KUNST IN ALTEN GÄRTEN
NEUE KUNST IN ALTEN GÄRTEN

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Pro­tected: ///
///

There is no excerpt because this is a pro­tected post.

Muse­um­nacht
Museumnacht

De Muse­um­nacht vindt plaats op 2 novem­ber van 19:00 – 02:00 // Kom naar Arti et Amicitiae

radioin­t­er­view de Avon­den [VPRO]
radiointerview de Avonden [VPRO]

radioin­t­er­view de Avon­den [VPRO]

Colom­bia,… from 15 April — 30 April, 2013
Colombia,... from 15 April - 30 April, 2013

On invi­ta­tion by HMK {Hotel Mari­aKapel} to Lugar a Dudas.

The last event” van NIMk
The last event" van NIMk

Finis­sage Ned­er­lands Insti­tuut voor Medi­akunst:
19 okto­ber 2012: 20.00 — 00.00

Uitzend­ing Het Klokhuis
Uitzending Het Klokhuis

Leonard van Mun­ster in de aflev­er­ing van Het Klokhuis op 28 sep­tem­ber 2012 om 18:23 uur.

Tedx Ams­ter­dam 2012
Tedx Amsterdam 2012

Talk on invi­ta­tion by Tedx in Stadss­chouw­burg 30 novem­ber 2012

Net ges­loopt: New Curaçao, naast Eye — 2012
Net gesloopt: New Curaçao, naast Eye - 2012

Tijdelijk museum op voor­ma­lig Shell­terein in Ams­ter­dam — Groepstentoonstelling

Inter­vieuw in Zone5300 verschenen.
Intervieuw in Zone5300 verschenen.

Inter­view: Nú in winkels in Ned­er­land en Vlaan­deren, te koop bij of te bestellen voor 7,75 (u betaalt géén porto!):

Under heaven 04″ verni­etigd [05–2013]
"Under heaven 04" vernietigd [05-2013]

The Art­work was a gift to Nieuw West Ams­ter­dam, but
due to a lack of inter­est by the City gov­er­nance: Nieuw West Ams­ter­dam: the Art­work is recently destroyed.

Vrouw op home trainer
Vrouw op home trainer

–> museum Drachten / Bos & Lom­mer kun­stroute / Bolo-k

Unti­tled hut 03 in Cen­tre of Con­tem­po­rary Art in Torun
Untitled hut 03 in Cen­tre of Con­tem­po­rary Art  in Torun

Unti­tled hut 02, 2010
Group exhi­bi­tion: TAG! BASE! HIDE & SEEK
Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Poland

Inter­view op Ams­ter­dam fm
Interview op Amsterdam fm

Radioin­t­er­vieuw door: Robert van Altena
Op Ams­ter­dam fm

Item in Avro’s kunstuur
Item in Avro's kunstuur

AVRO Kun­stuur (2009 — 2010) — Van de straat — Item
Watch video of hi quality

Impakt 2010
Impakt 2010

Impakt fes­ti­val 2010,
Q&A with Leonard van Mun­ster dur­ing Panorama Event Night #3

Instal­la­tions of Van Mun­ster pub­lished in Spacecraft
Installations of Van Munster published in Spacecraft

Space­craft presents projects that meet the chang­ing spa­tial needs of our mod­ern lifestyles and that are simul­ta­ne­ously expand­ing our cur­rent under­stand­ing of architecture.

Camp­ing vertical
Camping vertical

1-tijdens Façade & Mini mar­ket.
2-tijdens de exposi­tie ‘Open your Eyes’

Boek over de ring­weg van Amsterdam
Boek over de ringweg van Amsterdam

Boek over de ring­weg van Ams­ter­dam.
Het kunst­werk Under heaven 02 is onder andere opgenomen in een van deze wandelingen.

23 June: Pecha Kucha Night Ams­ter­dam Vol­ume 14
23 June: Pecha Kucha Night Amsterdam Volume 14

June 24, 2010: We are happy to announce a spe­cial 14th edi­tion of the Pecha Kucha Night Ams­ter­dam. It’ll all be tak­ing place at the Tol­huis­tuin, on the north­ern IJ bank.

pri­vate
private

Foto ©: Leonard van Mun­ster Rec­om­mend on Face­book Tip on Hyves Share on Linkedin Tweet about it Sub­scribe to the com­ments on this post Book­mark in Browser

Get Con­scious
Get Conscious

Car­olien Gehrels (PvdA) trapt als wethouder van kunst & cul­tuur het verkiez­ing­spro­gramma af en gaat in gesprek over haar droombeelden van de stad Ams­ter­dam met o.a.: Leonard van Mun­ster — zie filmpje

Cul­tu­ur­de­bat Souter­rain TV
Cultuurdebat Souterrain TV

Zondag 27 feb­ru­ari 2010 | Cul­tu­ur­de­bat Souter­rain TV — Daarin zal een groot cul­tu­ur­de­bat wor­den gehouden met o.a.: Linda Bouws (directeur Felix Meri­tis), Car­olien Gehrels, John de Zwart (directeur AT5), Jan Riezenkamp (Ams­ter­damse Kun­straad) en Leonard van Mun­ster (Beeldend Kunstenaar).

MEDIAKUNST OP DE 53e BIËNNALE VAN VENETIË
MEDIAKUNST OP DE 53e BIËNNALE VAN VENETIË

Op uitn­odig­ing van Daniel Birn­baum pre­sen­teert DROPSTUFF naast werk van geves­tigde Ned­er­landse kun­ste­naars ook jong talent.

City Island ges­loopt door gemeente Nieuwegein
City Island gesloopt door gemeente Nieuwegein

City island, 2009 — 2011

Hare Majesteit de Koningin opent tentoonstelling
Hare Majesteit de Koningin opent tentoonstelling

11 juni 2008: Hare Majesteit de Koningin opent het Graphic Design Museum, Bey­erd. Met onder meer werk van Piet Zwart, Wim Crouwel en Dept.

Abst­ede Damacy / Sim­c­ity Utrecht
Abstede Damacy / Simcity Utrecht

Abst­ede Damachy
Utrecht, 2008
op uitn­odig­ing van SKOL

Kun­ste­naar bouwt pent­house in openluchtmuseum.
Kunstenaar bouwt penthouse in openluchtmuseum.

Leonard van Mun­ster bouwt in het van Eesteren­mu­seum een “pent­house” op zijn woning.

Gera­nium deluxe
Geranium deluxe

Gera­nium deluxe in NOS Jeugdjournaal

Pri­vate room 02–>Talking Toilet
Private room 02-->Talking Toilet

Talk­ing toi­lets in cul­tural cen­trum The Balie, Ams­ter­dam 2004 Tech­nol­ogy and art

Sources [under construction]
Sources [under construction]

A selec­tion of pub­li­ca­tions etc,..

solo para adultos
solo para adultos

Solo para adultos

Sign up to mailling event list
We will only send you, now and then, info about openings and new works.* = required field